Badania na obecność bakterii Legionella w wodzie

Akredytowane badania na obecność bakterii Legionella w wodzie

Bakterie z rodzaju Legionella występują dość powszechnie w otaczającym nas środowisku. Znajdują się bowiem w ciepłej wodzie użytkowej, zbiornikach wodnych i wieżach chłodniczych. Można ja znaleźć także w basenie czy brodziku. Jeśli chodzi o pochodzenie zakażenia pałeczkami tych mikroorganizmów, są to z reguły instalacje wody ciepłej. Optymalne warunki do rozwoju Legionelli znajdują się w sitkach prysznicowych, kurkach czerpalnych, urządzeniach klimatycznych czy nawilżaczach. Występująca w wodzie Legionella wywołuje groźną chorobę zakaźną, która nazywa się Legionellozą. Jej objawy to m.in. bóle głowy, bóle mięśniowe, bóle stawowe, ból brzucha, utrata apetytu, złe samopoczucie, biegunka. Aby temu zapobiec, warto zrobić badanie wody na obecność pałeczek Legionella. Oferujemy naszą pomoc zarówno w badaniu mikrobiologicznym, jak i fizykochemicznym. W pierwszym przypadku wykonuje się badanie wody z różnych punktów sieci wodociągowej. Próbki najczęściej pobiera się z odcinków zasilających całą stację oraz położonych w najdalszych miejscach rurociągu. Oprócz tego wodę bada się także w punktach znajdujących się na powrocie wody cyrkulacyjnej.

Legionella – badania wody

Oferujemy przeprowadzenie kompleksowych badań wody, mających na celu zdiagnozowanie zagrożeń i wdrożenie właściwego postępowania w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, których przyczyną może być m.in. występowanie w wodzie bakterii Legionella.

W sytuacji przypuszczenia, że doszło do skażenia instalacji ciepłej wody użytkowej bakteriami Legionella lub w trakcie przeprowadzanych cyklicznie badań kontrolnych przez wykwalifikowane służby sanitarne lub właściwie przeszkolone osoby, powinno być przeprowadzone pobranie próbek wody do wykonania badań we właściwych punktach sieci:

  • punkt zlokalizowany na odcinku zasilającym całą instalację,
  • punkt znajdujący się w najdalszym odcinku instalacji wody ciepłej,
  • punkty, które można uznać za szczególne (oddziały z pacjentami, którzy ze względu na swój stan zdrowia należą do grupy o zwiększonym ryzyku zachorowalności na chorobę legionistów),
  • w celu ułatwienia analizy stanu sieci ciepłej wody, punkt znajdujący się na powrocie wody cyrkulacyjnej.

 Jeżeli w danym  obiekcie funkcjonuje więcej niż jeden obieg wody, pobrania próbek należy dokonać z każdego z tych obiegów zgodnie ze wskazówkami powyżej podanymi. Dodatkowo, przyjmując plan miejsc pobrania próbek, należy w szczególny sposób zadbać o dokładne uzyskanie wody do badania na oddziałach, na których leczone są osoby, znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka (oddziały transplantologii, onkologii, HIV). Do każdej pobranej próbki powinien być dołączony protokół pobrania, uwzględniający takie informacje, jak: lokalizacja poboru próbki, typ próbki, rodzaj systemu wodnego bądź urządzenia oraz punkt pobrania wody. Ponadto wymagane jest podanie objętość próbki wody oraz data i czas jej pobrania. Uzyskane tym sposobem próbki powinno chronić się przed światłem oraz transportować w temp. nieprzekraczającej 18oC (lecz nie niższej niż 6oC).

Wiarygodne wyniki – optymalne rozwiązania sanitarne

Aktualnie badania na występowanie bakterii w wodzie, mające na celu określenie koncentracji drobnoustrojów Legionella, przeprowadza się w oparciu o techniki hodowlane (stąd pierwszych uzyskanych wyników można spodziewać się po okresie co najmniej 10 dni). Oferujemy Państwu przeprowadzenie kompleksowych badań mikrobiologicznych. Wykorzystując zarówno najnowsze metody, jak i doskonałej jakości sprzęt, jesteśmy w stanie dokładnie określić jakość wody, a co za tym idzie podjąć odpowiednie działania mające na celu rozwiązanie ewentualnych problemów (nie tylko związanych z obecnością bakterii Legionella w wodzie). Służymy również radą dotyczącą odpowiedniej eksploatacji oraz w razie potrzeby, modernizacji instalacji.

Służymy profesjonalną pomocą – wieloletnim doświadczeniem, nowoczesnym sprzętem i technologiami. Po ocenie stanu zagrożenia – na podstawie uzyskanych wyników badań – dla każdego przypadku znajdziemy indywidualne i bezpieczne rozwiązanie.