Czyszczenie instalacji

Oczyszczanie zbiorników i instalacji wody ciepłej z bakterii Legionella

Należy zwrócić uwagę na fakt, że bakteria Legionella jest wszechobecna, a jej występowanie ma ścisły związek ze środowiskiem wodnym. Ulubione miejsca namnażania się pałeczek tej bakterii to rury, odpływy, węże, baseny, sitka prysznicowe, krany. Legionella lubi ciepło, stąd jej obecności sprzyjają instalacje ciepłej wody. Co prawda wysoka temperatura rzędu 70 st.C powoduje jej obumarcie, ale w użytkowych instalacjach wodnych takie temperatury nie są stosowane, tym bardziej, iż mogą doprowadzić do ich awarii. Nie można jednak ignorować faktu występowania tej bakterii w naszym środowisku, gdyż jest to groźny czynnik chorobotwórczy.

Jak zatem skutecznie zwalczyć bakterię Legionella? Wspomniano już, że punktem wyjścia w działaniach prewencyjnych odnośnie zwalczania bakterii Legionella jest regularny monitoring sanitarny sieci. Drugim elementem jest właściwe czyszczenie instalacji ciepłej wody i jej dezynfekcja. Jest to także usługa oferowana i wykonywana przez naszą firmę. Dezynfekcja wody ciepłej, której celem jest wyeliminowanie Legionelli, może być prowadzona różnymi metodami. Zasadniczo podejmowane są działania chemiczne bądź fizyczne.

Fizyczne czyszczenie instalacji cieplnej lub zbiornika wodnego to m.in.: podwyższanie temperatury, stosowanie ultradźwięków czy wykorzystanie promieniowania elektromagnetycznego. Usuwanie fizyczne różnych nagromadzeń i osadów to działanie zmierzające przede wszystkim do eliminacji warunków, sprzyjających rozwojowi szkodliwych organizmów w środowisku wodnym.

Natomiast metody chemiczne stosowane podczas czyszczenia zbiornika i instalacji ciepłej wody to: jonizacja, dezynfekcja podchlorynem sodu, dwutlenkiem chloru, nadtlenkiem wodoru, kwasem nadoctowym bądź też ozonowanie. Tego rodzaju zabiegi doprowadzają do wyginięcia mikroorganizmów o dużym potencjale chorobotwórczym.

Wszystkie wymienione działania przywracają wodzie zdatność do użytku oraz stosowania jej do celów utrzymania higieny i czystości. Oczyszczanie instalacji cieplnej z bakterii Legionella jest konieczne zarówno w obiektach użyteczności publicznej, w tym szczególnie placówkach leczniczych, jak i w prywatnych gospodarstwach domowych.