Badania wody

    Nasza firma oferuje przeprowadzenie kompleksowych badań wody, mających na celu zdiagnozowanie zagrożeń i wdrożenie właściwego postępowania w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, których przyczyną może być m.in. występowanie w wodzie bakterii Legionella.

Ze względu na przepisy prawa oraz konieczność oceny skażenia bakteriami Legionella, pobrane próbki powinny pochodzić z określonych punktów sieci:

  • punkt zlokalizowany na odcinku zasilającym całą instalację,
  • punkt znajdujący się w najdalszym odcinku instalacji wody ciepłej,
  • punkty, które można uznać za szczególne (oddziały z pacjentami, którzy ze względu na swój stan zdrowia należą do grupy o zwiększonym ryzyku zachorowalności na chorobę legionistów),
  • w celu ułatwienia analizy stanu sieci ciepłej wody, punkt znajdujący się na powrocie wody cyrkulacyjnej.

   

 

Wiarygodne wyniki – optymalne rozwiązania sanitarne

    Aktualnie badania na występowanie bakterii w wodzie, mające na celu określenie koncentracji drobnoustrojów Legionella, przeprowadza się w oparciu o techniki hodowlane (stąd pierwszych uzyskanych wyników można spodziewać się po okresie co najmniej 10 dni).

Oferujemy Państwu przeprowadzenie kompleksowych badań mikrobiologicznych. Wykorzystując zarówno najnowsze metody jaki doskonałej jakości sprzęt, jesteśmy w stanie dokładnie określić jakość wody i co za tym idzie, podjąć odpowiednie działania mające na celu rozwiązanie ewentualnych problemów (nie tylko związanych z obecnością bakterii Legionella w wodzie). Służymy również radą dotyczącą odpowiedniej eksploatacji oraz w razie potrzeby, modernizacji instalacji. Zapraszamy do współpracy.

Skontaktuj się z nami!