Badania na obecność bakterii Legionella w wodzie

Bakterie z rodzaju Legionella występują dość powszechnie w otaczającym nas środowisku. Znajdują się bowiem w wodzie pitnej, zbiornikach wodnych i wieżach chłodniczych. Można ja znaleźć także w basenie czy brodziku. Jeśli chodzi o źródło zakażenia pałeczkami tych mikroorganizmów, są to z reguły instalacje wody ciepłej. Ponadto Legionellę można też znaleźć w sitkach prysznicowych, kurkach czerpalnych, urządzeniach klimatycznych czy nawilżaczach. Występująca w wodzie Legionella wywołuje groźną chorobę zakaźną, która nazywa się Legionelloza. Jej objawy to m.in.

 • bóle głowy,
 • bóle mięśniowe,
 • bóle stawowe,
 • ból brzucha,
 • utrata apetytu,
 • złe samopoczucie,
 • biegunka.

Legionella jest na tyle groźna, że może przyczynić się do rozwoju chorób układu oddechowego, takich jak np. zapalenie płuc. Dlatego właśnie wprowadzono rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożywania przez ludzi. Obowiązuje ono od 1 stycznia 2008 r. i zaleca obowiązkowe mikrobiologiczne badanie wody w kierunku bakterii Legionella.

Legionella w wodzie może oznaczać wiele niepotrzebnych chorób. Aby temu zapobiec, warto zrobić badanie na obecność pałeczek Legionella. Oferujemy naszą pomoc zarówno w badaniu mikrobiologicznym, jak i fizykochemicznym. W pierwszym przypadku wykonuje się badanie wody z różnych punktów sieci wodociągowej. Próbki najczęściej pobiera się z odcinków zasilających całą stację oraz położonych w najdalszych miejscach rurociągu. Oprócz tego wodę bada się także w punktach znajdujących się na powrocie wody cyrkulacyjnej.

 

Legionella - badania wody

Nasza firma oferuje przeprowadzenie kompleksowych badań wody, mających na celu zdiagnozowanie zagrożeń i wdrożenie właściwego postępowania w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, których przyczyną może być m.in. występowanie w wodzie bakterii Legionella.

Ze względu na przepisy prawa oraz konieczność oceny skażenia bakteriami Legionella,

 • pobrane próbki powinny pochodzić z określonych punktów sieci:
 • punkt zlokalizowany na odcinku zasilającym całą instalację,
 • punkt znajdujący się w najdalszym odcinku instalacji wody ciepłej,
 • punkty, które można uznać za szczególne (oddziały z pacjentami, którzy ze względu na swój stan zdrowia należą do grupy o zwiększonym ryzyku zachorowalności na chorobę legionistów),
 • w celu ułatwienia analizy stanu sieci ciepłej wody, punkt znajdujący się na powrocie wody cyrkulacyjnej.

 

Wiarygodne wyniki – optymalne rozwiązania sanitarne

Aktualnie badania na występowanie bakterii w wodzie, mające na celu określenie koncentracji drobnoustrojów Legionella, przeprowadza się w oparciu o techniki hodowlane (stąd pierwszych uzyskanych wyników można spodziewać się po okresie co najmniej 10 dni). Oferujemy Państwu przeprowadzenie kompleksowych badań mikrobiologicznych. Wykorzystując zarówno najnowsze metody jaki doskonałej jakości sprzęt, jesteśmy w stanie dokładnie określić jakość wody i co za tym idzie, podjąć odpowiednie działania mające na celu rozwiązanie ewentualnych problemów (nie tylko związanych z obecnością bakterii Legionella w wodzie). Służymy również radą dotyczącą odpowiedniej eksploatacji oraz w razie potrzeby, modernizacji instalacji. Zapraszamy do współpracy

 

 

Legionella w wodzie – profilaktyka

Aby nie dopuścić do wystąpienia bakterii Legionella w wodzie, warto podjąć jeszcze dodatkowe działania profilaktyczne. Warto:

 • wykonać dodatkową izolację instalacji zimnej wody od ciepłej oraz umieścić rury wody ciepłej nad rurami wody zimnej,
 • regularnie czyścić i płukać zasobniki, podgrzewacze i piony c.w.u.,
 • cyklicznie czyścić filtry sitowe przed wodomierzami,
 • zastosować system cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) – unika się wówczas tzw. ”martwych odgałęzień”, czyli takich, w których mogą wystąpić zastoiska wody,
 • regularnie spuszczać pewną ilości wody (aż do uzyskania stałej temperatury), zwłaszcza po przerwach w dostarczaniu ciepłej wody użytkowej w wyniku awarii, remontów itd.,
 • cyklicznie dezynfekować chlorem i dwutlenkiem chloru przewody wody ciepłej poprzez stosowanie wysokiej dawki obu związków,
 • regularnie usuwać osady,
 • cyklicznie chemicznie czyścić i dezynfekować krany i baterie u odbiorców ciepłej wody,
 • regularnie podgrzewać ciepłą wodę do temperatury 70 – 80oC przez co najmniej 5 minut w całej sieci – we wszystkich częściach obiegu c.w.u., zasobnikach, podgrzewaczach wody, końcówkach sieci. Przegrzana woda powinna spłynąć z instalacji zanim ponownie zostanie użyta ciepła woda.

 

Badanie Legionella – indywidualne rozwiązania

Aby uchronić się przed zakażeniem bakteriami z rodzaju Legionella i poniesieniem przykrych konsekwencji zdrowotnych z tego tytułu, trzeba regularnie kontrolować stan czystości mikrobiologicznej instalacji i urządzeń wodnych. Przydatne w tym zakresie będzie również badanie wody na obecność Legionelli. W tym obszarze służymy profesjonalną pomocą – wieloletnim doświadczeniem, nowoczesnym sprzętem i technologiami. Po ocenie stanu zagrożenia – na podstawie uzyskanych wyników badań - dla każdego przypadku znajdziemy indywidualne i bezpieczne rozwiązanie.    

 

Skontaktuj się z nami!