legiocontrol ™

   

   Legiocontrol™  to autorski program kompleksowej profilaktyki, oceny zagrożenia, zwalczania i kontroli bakterii Legionnelli w instalacjach wodociągowych. Obejmuje on wszelkiego rodzaju działania mające na celu trwałe pozbycie się Legionelli i maksymalne ograniczenie możliwości ponownego zakażenia bakterią. W skład wykonywanych czynności wchodzą:

  • przeprowadzenie fachowej oceny stanu fizykochemicznego i mikrobiologicznego wody w instalacji, znalezienie ewentualnych zależności pomiędzy  budową  instalacji,  a  jakością cieczy w niej zawartej,
     
  • dobór najlepszej metody dezynfekcji instalacji i jej fachowe przeprowadzenie,
     
  • zamontowanie przyrządów pomiarowych w celu zapewnienia stałej kontroli jakości płynu,
     
  • przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie zagrożenia skażeniem pałeczkami Legionelli.

   

   Obiekty należące do powyższego programu naprawczego, zarządzane zgodnie z jego zaleceniami, przy jednoczesnej realizacji jego założeń, oznaczone zostaną znakiem graficznym Legiocontrol ™.  

 

 

Skontaktuj się z nami!