Bakterie Legionelli

  Bakteria Legionella pneumophilla (często określą się ją błędnie jako Legionella pneumophobilla) stanowi bakterię powszechnie występującą w naturalnym środowisku człowieka. Cechują ją – przy sprzyjających warunkach, zdolność do bardzo szybkiego rozmnażania i tworzenia kolonii. Tym co wyróżnia bakterie Legionelli jest także doskonała zdolność do przetrwania, przez co ich usuwanie ze środowiska jest bardzo trudne. Wynika to z faktu, iż Legionella pneumophilla posiada umiejętność przenikania do organizmów jednokomórkowych. Najczęstszą oraz bezpośrednią przyczyną zakażenia się bakteriami Legionella jest wdychanie aerozolu powietrzno-wodnego bądź powietrzno-pyłowego. Choroby układy oddechowego (legionelloza) powstałe na skutek działania bakterii, jaką jest Legionella, to niezwykle trudny do pokonania oraz bardzo często występujący problem higieniczno-infekcyjny. Legionella pneumophila występować może niemal w każdego rodzaju systemie ciepłej wody:

  • dedykowanej do użytkowania publicznego, np. w szpitalach, hotelach, zakładach pracy, hotelach czy na pływalniach,
  • w pomieszczeniach prywatnych, m.in. pod prysznicem, w jacuzzi,
  • w obiektach klimatyzowanych oraz w obiegach wody chłodzącej. 

Mówiąc o czynnikach sprzyjających rozwojowi pałeczek bakterii Legionella pneumophila, warto zwrócić uwagę na takie aspekty jak:

  • temperatura wody z zakresu od około 300C do 48 0C stanowi idealne środowisko dla rozwoju bakterii Legionella sp. (jeszcze w temperaturze przekraczającej 50 0 C następuje proces podziału pałeczek Legionella pneumophila);
  • tolerowany przez bakterie Legionella zakres pH wynosi 5,5-9,2, natomiast odczyn pH w zakresu 6,8-7,0 jest optymalny;
  • miejscami szczególnie narażonymi na rozwój kolonii Legionella pneumophila są tzw. martwe odcinki (w których woda jest w stanie zastoju) oraz miejsca, w których tworzą się osady (bakterie z rodzaju Legionella rozwijają się głównie w osadach i tzw. biofilmie- złożonej grupy mikroorganizmów tworzącej się na powierzchniach ciał stałych). Również powierzchnie tracące swoją gładkość na skutek korozji, stają się bardziej atrakcyjne dla rozwijającej się struktury.

Pierwszy odnotowany przypadek wybuchu epidemii legionellozy miał miejsce w 1976 roku w hotelu, w stanie Filadelfia. Jej ofiarami byli głównie uczestnicy zjazdu weteranów Legionu Amerykańskiego (stąd nazwa legionelloza, choroba legionistów). Na 221 przypadków zachorowań, stwierdzono aż 34 zgony.

                                                                                                

Trzy stadia rozwoju choroby:

  • Legionellozowe zapalenie płuc - mogące prowadzić do niewydolności wielonarządowej. Występować mogą taki objawy, jak: gorączka, bóle mięśniowe, suchy kaszel, trudności w oddychaniu, powiększenie śledziony i wątroby, biegunka, a nawet zaburzenia świadomości. Od momentu zakażenia bakterią Legionella pneumophila do wystąpienia objawów mija około 2-10 dni. W skrajnych przypadkach do 20 dni;
  • Gorączka Pontiac- łagodna, podobna do grypy postać pozapłucna, niepowodująca zgonów. Objawy, które mogą wystąpić, to głównie kaszel, uczucie wycieńczenia, gorączka, bóle mięśniowe i bóle głowy. Ten typ legionellozy zwykle przechodzi samoistnie.
  • Ciężka postać pozapłucna występująca zwykle po zabiegach transplantacyjnych.

Spośród 50 gatunków, bakteriami najczęściej powodującymi legionellozę, są bakterie Legionella pneumophila. Według szacunkowych danych, pałeczki Legionella są przyczyną 6-7 tysięcy przypadków zachorowań w Niemczech i około 1 tysiąca w Anglii. W USA natomiast liczba przypadków powiązanych z bakteriami Legionella pneumophila wynosi około 200 tysięcy. Wraz z upływem czasu, liczba możliwości zwalczania i zapobiegania tej chorobie nieustannie rośnie, a wszystko to dzięki wypracowanym przez lata coraz bardziej precyzyjnym metodom wykrywania skażeń wody oraz ich likwidacji. Przy pomocy profesjonalnej dezynfekcji oraz dodatkowych instalacji, z każdej wody można skutecznie wyeliminować szkodliwe drobnoustroje.

Skontaktuj się z nami!