News

Witamy!
 

   Woda, niespełniająca norm określonych przez polskie przepisy sanitarne, może być przyczyną zatruć, zakażeń, korozji, osadzania się kamienia, a także zmniejszenia wydajności procesów technologicznych oraz sprawności urządzeń. Aby sprostać nawet najbardziej surowym wymaganiom dotyczącym czystości mikrobiologicznej, obecności szkodliwych związków chemicznych  i  ściśle  określonego składu mineralnego  opracowaliśmy metody i technologie, które gwarantują osiągnięcie odpowiednich parametrów. 

   Instalacje wody pitnej w budynkach mieszkalnych, czy też użyteczności publicznej, ulegają zanieczyszczeniom i naturalnym procesom  odkładania  osadów.  W  ich  wnętrzu na ściankach tworzy się trudny do usunięcia biofilm stanowiący warstwę grzybów, pleśni, osadów  nieorganicznych  i  bakterii  (w  tym  bakterii  typu  Legionella).  Bakterie  rozwijające  się  w  biofilmie  są  trudne do usunięcia i odporne na wiele zabiegów dezynfekcyjnych, a w sprzyjających okolicznościach rozwijają się w bardzo szybkim tempie stanowiąc zagrożenie dla zdrowia użytkowników wody.

    W długo nie czyszczonych i nie odkażanych instalacjach z biofilmem zachodzi intensywny proces korozji. Stanowią one doskonałe środowisko do rozwoju mikroorganizmów,  a  jednocześnie  tworzą  trudno  usuwalne konglomeraty złożone z materii nieorganicznej i mikroflory. Mówi się wówczas o tzw. korozji biologicznej. Przy mocno skorodowanej instalacji z uwagi na duże niebezpieczeństwo wtórnego zakażenia, zachodzi konieczność jej wymiany.  Trudno jest utrzymać właściwe parametry chemiczne wody. Aby uniknąć takiej sytuacji należy regularnie czyścić i dezynfekować instalacje wody pitnej w budynkach.

   Legiocontrol™  to autorski program kompleksowej profilaktyki, oceny zagrożenia, zwalczania i kontroli bakterii Legionnelli w insta-lacjach wodociągowych. Obejmuje on wszelkiego rodzaju działania mające na celu trwałe pozbycie się Legionelli i maksymalne ograniczenie możliwości ponownego zakażenia bakterią. W skład wykonywanych czynności wchodzą:

  • przeprowadzenie fachowej oceny stanu fizykochemicznego i mikrobiologicznego wody w instalacji, znalezienie ewentualnych zależności pomiędzy  budową  instalacji  a  jakością cieczy w niej zawartej,
     
  • dobór najlepszej metody dezynfekcji instalacji i jej fachowe przeprowadzenie,
     
  • zamontowanie przyrządów pomiarowych w celu zapewnienia stałej kontroli jakości płynu,
     
  • przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie zagrożenia skażeniem pałeczkami Legionelli.

 

   Obiekty, należące do powyższego programu naprawczego, zarządzane zgodnie z jego zaleceniami, przy jednoczesnej realizacji jego założeń, oznaczone zostaną znakiem graficznym Legiocontrol ™.  

 

 

Skontaktuj się z nami!