Usługi

   
   W
oda, niespełniająca norm określonych przez polskie przepisy sanitarne, może być przyczyną zatruć, zakażeń, korozji, osadzania się kamienia, a także zmniejszenia wydajności procesów technologicznych oraz sprawności urządzeń. Aby sprostać nawet najbardziej surowym wymaganiom dotyczącym czystości mikrobiologicznej, obecności szkodliwych związków chemicznych  i  ściśle  określonego składu  mineralnego, opracowaliśmy metody i technologie, które gwarantują osiągnięcie odpowiednich parametrów. 

 

Sprawne instalacje wody pitnej
 

   Instalacje wody pitnej w budynkach mieszkalnych, czy też użyteczności publicznej, ulegają zanieczyszczeniom i naturalnym procesom  odkładania  osadów.  W  ich  wnętrzu na ściankach tworzy się trudny do usunięcia biofilm stanowiący warstwę grzybów, pleśni, osadów nieorganicznych i  bakterii  (w  tym  bakterii  typu  Legionella). Bakterie  rozwi-jające  się  w  biofilmie  są  trudne do usunięcia i odporne na wiele zabiegów dezynfe-kcyjnych, a w sprzyjających okolicznościach rozwijają się w bardzo szybkim tempie stanowiąc zagrożenie dla zdrowia użytkowników wody.

   W długo nie czyszczonych i nie odkażanych instalacjach z biofilmem zachodzi inten- sywny proces korozji. Stanowią one doskonałe środowisko do rozwoju mikroorganizmów, a  jednocześnie  tworzą  trudno  usuwalne konglomeraty złożone z materii nieorganicznej i mikroflory. Mówi się wówczas o tzw. korozji biologicznej. Przy mocno skorodowanej instalacji z uwagi na duże niebezpieczeństwo wtórnego zakażenia, zachodzi konieczność jej wymiany.  Trudno jest utrzymać właściwe parametry chemiczne wody. Aby uniknąć takiej sytuacji należy regularnie czyścić i dezynfekować instalacje wody pitnej w budynkach.

 

 

Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wody pitnej
 

    Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja obejmuje mechaniczne pozbycie się widocznych osadów utrudniających pracę instalacji i będących siedliskiem mikroorganizmów, attakże chemiczną dezynfekcję ogólną mającą na celu zniszczenie drobnoustrojów. Fachowo przeprowadzona procedura ogranicza również ryzyko ponownego zanieczyszczenia instalacji.

   W przypadku, gdy mamy do czynienia z zakażeniem pałeczkami Legionelli, często wymagane jest sięgnięcie po bardziej wyspecjalizowane metody skupiające swoje działanie właśnie na tej bakterii. Wród nich wyyróżniamy: 
 

Metody fizyczne:

Metody chemiczne:

Nasza oferta
 

W skład naszej oferty wchodzi:

 • czyszczenie i dezynfekcja chemiczna instalacji wody pitnej wszelkiego rodzaju,

 • dezynfekcja za pomocą podchlorynu sodu i dwutlenku chloru,

 • płukanie sieci,

 • płukanie wodno-powietrzne,

 • pobranie i badanie wody,

 • systemy stałej dezynfekcji wody,

 • sprzedaż montaż zestawów dozujących,

 • dobór, sprzedaż i montaż generatorów jonów i dwutlenku chloru,

 • dobór, sprzedaż i montaż promienników UV,

 • audyt higieniczny,

 • zarządzanie ryzykiem.

Korzyści dla Państwa:

 • gwarancja skuteczności,

 • krótkie terminy realizacji,

 • technologia bezpieczna dla materiałów instalacji, ludzi i środowiska naturalnego,

 • oszczędność czasu oraz zmniejszenie kosztów.

   

 

 

   Korzystając z naszych usług dostają Państwo gwarancję skutecznie i sprawnie wy- konanego zabiegu czyszczenia i dezynfekcji bez ryzyka zmniejszenia żywotności materiałów instalacyjnych. Wszystkie prace prowadzone są atestowanymi środkami chemicznymi w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego.

 

 

Skontaktuj się z nami!