Dezynfekcja, zwalczanie i usuwanie legionelli

Legionella – jedna z najmniejszych szkodliwych bakterii

Tam, gdzie jest mokro, ciemno i brudno, a temperatura oscyluje na poziomie 20-45 °C i nie brakuje pierwiastka, jakim jest żelazo, można spotkać bakterię Legionella. Komórki bakteryjne przenoszą się za pomocą kropelek o odpowiedniej temperaturze. Przykładem miejsc, z których usuwana jest najczęściej Legionella to:

 • myjnie,
 • prysznice,
 • jacuzzi,
 • klimatyzacja,
 • wieże chłodnicze,
 • fontanny,
 • krany,
 • nawilżacze
 • inne urządzenia i systemy transportujące wodę o temperaturze powyżej 20 °C i wydzielające parę wodną podczas użytkowania lub w czasie konserwacji.

Dlatego – aby zwalczanie Legionelli nie było rzeczą konieczną – zaleca się projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych i klimatycznych tak, aby temperatura zimnej wody nie przekraczała 20 °C, a woda gorąca miała więcej niż 55 °C. Do tego znaczenie ma też izolacja rur z zimną i ciepłą wodą, aby zimna nie podgrzewała się i tym samym nie stwarzała dogodnego dla Legionelli środowiska życia. Usuwanie Legionelli to zabieg konieczny, aby uniknąć legionellozy – legionellozowego zapalenia płuc. To ciężka choroba (gorączka, kaszel, niewydolność oddechowa), która szybko wykryta jest możliwa do wyleczenia.

 

 

Zwalczanie Legionelli – przepisy i akty prawne

Negatywne dla zdrowia skutki wynikające z obecności bakterii Legionella w wodzie pitnej i użytkowej to rzecz, która nie umknęła również ustawodawcom. Kwestia zapobiegania temu zjawisku regulowana jest w następujących dokumentach prawnych:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.) - bakteria Legionella jest jednym z tzw. szkodliwych czynników biologicznych;
 • Ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach 06.09.2001 r. Dz. U. Nr 126, poz. 1384 – Legionella jest jedną z chorób zakaźnych, obowiązkowo rejestrowanych i zgłaszanych Państwowej Inspekcji Sanitarnej od 31.10.2001 r.;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) -  od dnia 1 stycznia 2008 r. wprowadzony został obowiązek badania wody ciepłej z budynków zamieszkania zbiorowego i zakładów opieki zdrowotnej zamkniętej w kierunku Legionelli;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – w tym dokumencie znajduje się m.in. zapis dla budynków nowoprojektowanych, który określa szczegółowe wymagania temperatury, jaka powinna  być w instalacji ciepłej wody w celu ochrony przed m.in. Legionellą.

 

Usuwanie Legionelli

Zajmujemy się dostarczaniem zaawansowanych rozwiązań z zakresu uzdatniania wody dla odbiorców przemysłowych oraz instytucji. Do grona Klientów legionellasafe.pl należą m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy z branży gastronomicznej, jednostki samorządowe, gminy, placówki służby zdrowia, a także deweloperzy osiedli mieszkaniowych. Naszą misją jest maksymalne zaangażowanie przy realizacjach zadań oraz kompleksowe podejście do zagadnienia czystości wody - przeprowadzamy ekspertyzy i audyty, usuwamy skażenie oraz przywracamy optymalne parametry wody. Wdrażamy także autorski program profilaktyki legiocontrol ™.

Sprawne i bezpieczne instalacje wody pitnej

Naturalne procesy odkładania osadów i tworzenie biofilmów, powodują zanieczyszczanie instalacji wody pitnej. Składa się na nie trudna do usunięcia kombinacja szkodliwych bakterii (m.in. tych ze szczepu Legionella), grzybów, elementów nieorganicznych oraz pleśni, które są odporne na wiele działań dezynfekujących. Wszystkie wymienione rozwijają się w szybkim tempie i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi korzystających z takiej wody.

Nie usuwany przez długi czas osad w instalacjach wodnych przekształca się w swoisty bakteryjno-pleśniowy biofilm, który oprócz tego, że zagraża naszemu organizmowi, przyczynia się do intensywnych procesów korozyjnych – jest to tzw. korozja biologiczna. Tego rodzaju skupiska mikroflory oraz materii nieorganicznej są trudne do usunięcia i tworzą dogodne warunki do rozwoju szkodliwych dla człowieka mikroorganizmów. W takiej sytuacji zachowanie prawidłowych parametrów biologiczno-chemicznych wody jest niezwykle skomplikowane i wymaga dużych nakładów pracy. Celem uniknięcia tak poważnych problemów w instalacjach wody pitnej, zaleca się regularne stosowanie odpowiednich środków czyszczących oraz dezynfekujących.

Kompleksowa dezynfekcja wody - Legionella

Nasza firma to adres sprawdzony w zakresie realizacji czynności związanych ze zwalczaniem Legionelli.

Oferujemy Państwu:

 • kompleksowe badania wody i diagnozę potencjalnych zagrożeń,
 • wyspecjalizowany audyt wodociągów oraz rzetelne ekspertyzy technologiczne,
 • skuteczne czyszczenie oraz bezpieczną dezynfekcję chemiczną różnego typu instalacji wody pitnej (przy użyciu substancji takich jak dwutlenek chloru, podchloryn sodu, kwas nadoctowy czy też nadtlenek wodoru),
 • nowoczesne metody uzdatniania - chemiczną, ultradźwiękową oraz z wykorzystaniem jonizacji lub promieniowania elektromagnetycznego,
 • szeroki wybór produktów do bezpiecznej dezynfekcji oraz filtracji wody użytkowej.

Zarówno dezynfekcja wody pod kątem Legionelli dwutlenkiem chloru, jak i innymi substancjami oraz metodami jest bardzo efektywna. Regularne badanie wody, jak i odpowiednia konstrukcja oraz instalacja rur z ciepłą i zimna wodą, pozwoli uniknąć skutków ubocznych, jakie niesie za sobą Legionella. Do tego najlepiej zastosować również cykliczną, chemiczną dezynfekcję wody oraz wszelkich przewodów, którymi płynie, a także podgrzewanie wody ciepłej do odpowiedniej temperatury (70-80 °C). Stworzenie warunków, w których Legionella nie będzie się dobrze czuła, wykluczy problem występowania tej bakterii. Wszystkich zainteresowanych usuwaniem bakterii Legionella zapraszamy do skorzystania z naszych usług!