Audyt

Ze względu na powszechnie występujące niebezpieczeństwo skażenia instalacji ciepłej wody użytkowej przez bakterię Legionella oraz świadomość potrzeby stałego podnoszenia bezpieczeństwa mikrobiologicznegooferujemy Państwu przeprowadzenie audytu higienicznego. Tego rodzaju audyt przeprowadzony jest w oparciu o normy branżowe, najświeższe badania i najnowszą wiedzę. Jak zawsze, służymy naszym Klientom obiektywną opinią oraz profesjonalnym doradztwem w zakresie higieny instalacji ciepłej wody użytkowej.

W skład czynności audytu wchodzą:

  • przyjazd na miejsce lokalizacji instalacji,
  • sprawdzenie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych  wody,
  • sprawdzenie stanu jakościowego instalacji, zlokalizowanie jej ,,słabych punktów’’,
  • przeprowadzenie procesu dezynfekcji i procedur higienicznych,
  • zainstalowanie przyrządów kontrolnych,
  • określenie częstotliwości i rodzaju zabiegów dezynfekcyjnych i konserwacyjnych,
  • omówienie zagrożeń mikrobiologicznych,
  • określenie świadomości higienicznej personelu.

 Nasza oferta obejmuje także doradztwo w zakresie poprawy stanu sanitarnego instalacji, jej  modernizacji, uzdatniania i korekcji wody, a także walki ze skażeniami i drobnoustrojami.

 Chętnie przygotujemy dla Państwa audyty oraz ekspertyzy instalacji!