Legiocontrol TM

Legiocontrol™  to autorski program kompleksowej profilaktyki, oceny zagrożenia, zwalczania i kontroli bakterii Legionnella w instalacjach wodociągowych. Obejmuje on wszelkiego rodzaju działania mające na celu trwałe pozbycie się Legionelli i maksymalne ograniczenie możliwości ponownego zakażenia bakterią. W skład wykonywanych czynności wchodzą:

  • przeprowadzenie fachowej oceny stanu fizykochemicznego i mikrobiologicznego wody w instalacji, znalezienie ewentualnych zależności pomiędzy  budową  instalacji,  a  jakością,
  • dobór najlepszej metody dezynfekcji instalacji i jej fachowe przeprowadzenie,
  • zamontowanie przyrządów pomiarowych w celu zapewnienia stałej kontroli jakości wody,
  • przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie zagrożenia skażeniem pałeczkami Legionella.

Obiekty należące do powyższego programu naprawczego, zarządzane zgodnie z jego zaleceniami, przy jednoczesnej realizacji jego założeń, oznaczone zostaną znakiem graficznym Legiocontrol ™.