Ekspertyza – Legionella

Bakterie Legionella w instalacjach i zbiornikach wodnych

Pojawienie się pałeczek Legionella w traktach wodociągowych jest nie tylko problemem mikrobiologicznym, lecz także kwestią natury technicznej. Gabaryty instalacji oraz funkcjonujące w nich rozwiązania konstrukcyjne często powodują niepożądane i szybkie namnażania się kolonii bakterii Legionella. Instalacje podgrzewające i transportujące ciepłą wodę powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby jakakolwiek wada konstrukcyjna nie wpływała na ich funkcjonowanie. Równocześnie niezbędne jest przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom stanu higienicznego.

Cechy fizykochemiczne  wody, w tym jej jakość zwykle powiązane są ze strukturą samej instalacji. Trafnym przykładem jest temperatura wody, zależna od stanu izolacji poszczególnych elementów sieci. Na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku, które zmieniło rozporządzenie dotyczące uwarunkowań technicznych, jakie powinny spełniać budynki oraz ich lokalizacja, przekrój danego przewodu czy też komponentu nie może być mniejszy niż zdefiniowany w ustawie. Także czynnik, jakim jest prędkość przepływu wody w instalacji może mieć związek z tempem namnażania się pałeczek Legionellia (okazuje się, że niskie prędkości przepływu wody sprzyjają wytrącaniu się osadu który jest środowiskiem życia dla bakterii).  Najróżniejsze zakamarki czy wgłębienia, będące konsekwencją niedokładnego montażu  lub  pojawiające się wraz z upływem czasu w rezultacie korozji, również sprzyjają tworzeniu się biofilmu – tj. nagromadzenia się kolonii mikroorganizmów, w tym także pałeczek Legionella.

Rzetelne wsparcie w trosce o higienę wody

W zakresie naszych usług znajduje się również przeprowadzanie ekspertyz. W przypadku wątpliwości co do działania poszczególnych elementów instalacji, bądź rozwiązań technologicznych, mogących mieć bezpośredni wpływ na stan fizykochemiczny i mikrobiologiczny wody (przede wszystkim rozwój bakterii Legionella), czy w przypadku wystąpienia zauważalnych zmian właściwości ciepłej wody użytkowej, przeprowadzamy profesjonalną i rzetelną ocenę. W razie konieczności służymy również fachową radą w zakresie rozwiązania problemu i zabezpieczenia się przed ewentualnym jego powrotem.

Specyfika naszej działalności pozwala oferować wysokiej jakości usługi dla szerokiego grona Klientów. Do powierzonych nam zadań podchodzimy indywidualnie i kompleksowo. Zapewniamy usługi ekspertyz prowadzone przez wykwalifikowanych, doświadczonych pracowników przy pomocy najnowocześniejszych urządzeń. Gwarantujemy pomoc w interpretacji wyników oraz wsparcie w podjęciu działań mających na celu poprawę jakości stanu wody oraz elementów instalacji. W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.