Badanie i dezynfekcja wody - zwalczanie oraz usuwanie Legionelli

Legionella może występować niemal w każdego rodzaju systemie ciepłej wody

Korzystając z naszych usług dostają Państwo gwarancję skutecznie i sprawnie wykonanego czyszczenia i dezynfekcji

Więcej

Badanie wody

Każdy Klient ma możliwość samodzielnie wybrać dogodny termin oraz interesujący go zakres badań wody. Wykonujemy badania w całej Polsce w tej samej cenie. Dzięki sprawnemu działaniu w krótkim czasie uzyskują Państwo wyniki analizy Państwa wody. Profesjonalna ocena wyników i doradztwo pomoże Państwu w wyborze odpowiednich rozwiązań i szybkiej reakcji na ewentualne problemy.

Więcej

Usuwanie Legionelli

Stosowane przez nas metody pozwalają na skuteczne zwalczanie i wyeliminowanie zagrożenia ze strony bakterii z rodzaju Legionella przy jednoczesnej ochronie instalacji. Gwarantujemy doprowadzenie wody do właściwego stanu oraz zabezpieczenie przed ponownym zanieczyszczeniem. Działamy szybko i skutecznie!

Więcej

Legiocontrol TM

Autorski program kompleksowej profilaktyki, oceny zagrożenia, zwalczania i kontroli bakterii Legionnella w instalacjach wodociągowych. Obejmuje on wszelkiego rodzaju działania mające na celu trwałe pozbycie się Legionelli i maksymalne ograniczenie możliwości ponownego zakażenia bakterią.

Więcej

Państwowy Zakład Higieny

szacuje, że obecność bakterii Legionella można wykryć w niemal 100% instalacji ciepłej wody budynków mieszkalnych i w 30 – 60% instalacji budynków publicznych.

Norma dla wody przeznaczonej do spożycia

Od dnia 1 stycznia 2008 r. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło obowiązek badania wody ciepłej z budynków zamieszkania zbiorowego i zakładów opieki zdrowotnej zamkniętej pod kątem bakterii Legionella (dopuszczalna liczba mikroorganizmów: < 100 w 100 ml).

W zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej na oddziałach, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności (m.in objęci leczeniem immunosupresyjnym), pałeczki Legionella powinny być nieobecne w próbce wody o objętości 1000 ml. Jeśli poziom zanieczyszczenia będzie wysoki – pow. 10 tys. kolonii – instalacja musi zostać zamknięta

Legionella – badania wody

W sytuacji przypuszczenia, że doszło do skażenia instalacji ciepłej wody użytkowej bakteriami Legionella lub w trakcie przeprowadzanych cyklicznie badań kontrolnych przez wykwalifikowane służby sanitarne lub właściwie przeszkolone osoby, powinno być przeprowadzone pobranie próbek wody do wykonania badań we właściwych punktach sieci:

  • punkt zlokalizowany na odcinku zasilającym całą instalację,
  • punkt znajdujący się w najdalszym odcinku instalacji wody ciepłej,
  • punkty, które można uznać za szczególne (oddziały z pacjentami, którzy ze względu na swój stan zdrowia należą do grupy o zwiększonym ryzyku zachorowalności na chorobę legionistów),
  • w celu ułatwienia analizy stanu sieci ciepłej wody, punkt znajdujący się na powrocie wody cyrkulacyjnej.