Dezynfekcja kwasem nadoctowym

Stosowany przez nas kwas nadoctowy jest preparatem bardzo szybko przynoszącym widoczne rezultaty, a specyfika jego działania sprawia, że mikroorganizmy nie mają możliwości uodpornienia się na preparat. Substancja ta charakteryzuje się bardzo szerokim spektrum zwalczanych mikroorganizmów, bakterii, a także ich form przetrwalnikowych.

Stosując kwas nadoctowy należy pamiętać o jego właściwościach korozyjnych w stosunku do mosiądzu i miedzi.