Ozonowanie

Stosując ozon jako środek służący do dezynfekcji instalacji wody pitnej, wykorzystujemy fakt, że substancja ta, w kontakcie z wodą, ulega rozkładowi, tworząc tlen atomowy, który z kolei jest bardzo silnym środkiem utleniającym i niszczącym pałeczki Legionelli.

Preparat ten,  mimo iż w dużych stężeniach może być szkodliwy dla zdrowia człowieka, wpływa na poprawę barwy i smaku wody, utleniając nie tylko mikroorganizmy Legionella pneumophila, ale nawet takie zanieczyszczenia wody, jak substancje powierzchniowo czynne, czy pestycydy. Jednak ze względu na to, że środek ten nie jest w stanie penetrować biofilmu, jedynie wolne bakterie Legionella mogą być przez niego niszczone.