Legionella w wodzie – profilaktyka

Aby nie dopuścić do wystąpienia bakterii Legionella w wodzie, warto podjąć dodatkowe działania profilaktyczne.

Warto:

  • wykonać dodatkową izolację instalacji zimnej wody od ciepłej oraz umieścić rury wody ciepłej nad rurami wody zimnej,
  • regularnie czyścić i płukać zasobniki, podgrzewacze i piony c.w.u.,
  • cyklicznie czyścić filtry sitowe przed wodomierzami,
  • zastosować system cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) – unika się wówczas tzw. ”martwych odgałęzień”, czyli takich, w których mogą wystąpić zastoiska wody,
  • regularnie spuszczać pewną ilości wody (aż do uzyskania stałej temperatury), zwłaszcza po przerwach w dostarczaniu ciepłej wody użytkowej w wyniku awarii, remontów itd.,
  • cyklicznie dezynfekować chlorem i dwutlenkiem chloru przewody wody ciepłej poprzez stosowanie wysokiej dawki obu związków,
  • regularnie usuwać osady,
  • cyklicznie chemicznie czyścić i dezynfekować krany i baterie u odbiorców ciepłej wody,
  • regularnie podgrzewać ciepłą wodę do temperatury 70 – 80oC przez co najmniej 5 minut w całej sieci – we wszystkich częściach obiegu c.w.u., zasobnikach, podgrzewaczach wody, końcówkach sieci. Przegrzana woda powinna spłynąć z instalacji zanim ponownie zostanie użyta ciepła woda.