Dezynfekcja nadtlenkiem wodoru

Stosując nadtlenek wodoru, jako środek dezynfekcyjny, wykorzystujemy jego silnie utleniające właściwości, a przy tym wysoką zdolność do mieszania się z wodą igrozpuszczalnikami organicznymi. Związek ten niszczy algi, substancje śluzowe, bakterie, arnawet niektóre zanieczyszczenia organiczne (fenol, formaldehyd).

Do minusów preparatu należy zaliczyć wrażliwość na czynniki zewnętrzne (temperatura, pH), powodujące jego rozpad z wydzieleniem tlenu. Ze względu na swoją specyficzną naturę nie stosujemy również tej substancji w środowiskach zanieczyszczonych metalami (żelazo, miedź, mangan).

Dezynfekcja podchlorynem sodu

W metodzie tej wykorzystujemy powstałe w kontakcie podchlorynu z wodą, jony podchlorynowe, charakteryzujące się silnymi właściwościami utleniającymi i dezynfekującymi. Otrzymane jony wprowadzamy do instalacji za pomocą  tzw. chloratorów, służących do przyrządzania i dawkowania roztworu.

Wadą metody jest brak możliwości penetracji biofilmu, a także fakt, że technika ta nie pozostaje bez wpływu na smak i zapach wody.

Legionella – rozwój bakterii w instalacjach wodnych

Bakteria Legionella pneumophilla (często określą się ją błędnie jako Legionella pneumophobilla) stanowi bakterię powszechnie występującą w naturalnym środowisku człowieka. Cechują ją – przy sprzyjających warunkach, zdolność do bardzo szybkiego rozmnażania i tworzenia kolonii. Tym co wyróżnia bakterie Legionelli jest także doskonała zdolność do przetrwania, przez co ich usuwanie ze środowiska jest bardzo trudne. Wynika to z faktu, iż Legionella pneumophilla posiada umiejętność przenikania do organizmów jednokomórkowych. Najczęstszą oraz bezpośrednią przyczyną zakażenia się bakteriami Legionella jest wdychanie aerozolu powietrzno-wodnego bądź powietrzno-pyłowego. Choroby układy oddechowego (legionelloza) powstałe na skutek działania bakterii, jaką jest Legionella, to niezwykle trudny do pokonania oraz bardzo często występujący problem higieniczno-infekcyjny.

Legionella pneumophila występować może niemal w każdego rodzaju systemie

Legionelloza

Do zakażenia bakterią dochodzi zazwyczaj na skutek wdychania rozpylonych w powietrzu kropel zanieczyszczonej wody. Bakteria po wniknięciu do organizmu atakuje układ oddechowy wywołując chorobę zwaną legionellozą. Choroba ta występuje w kilku postaciach i objawia się kaszlem, gorączką oraz zaburzeniami oddychania. Niekiedy prowadzi do silnego zapalenia płuc, a w skrajnych przypadkach do śmierci. Większość przypadków infekcji bakteriami z rodzaju Legionella jest związanych z nieodpowiednio eksploatowanymi instalacjami ciepłej wody. Państwowy Zakład Higieny szacuje, że obecność bakterii Legionella można wykryć w niemal 100% instalacji ciepłej wody budynków mieszkalnych i w 30 – 60% instalacji budynków publicznych.

Pierwszy odnotowany przypadek wybuchu epidemii legionellozy miał miejsce w 1976 roku w hotelu w stanie Filadelfia. Jej ofiarami byli

Obowiązki zarządcy i właściciela nieruchomości

Aby sprostać wymaganiom określonym prawem, konieczne jest regularne badanie instalacji pod kątem obecności bakterii z grupy legionella. W niektórych przypadkach może okazać się konieczne zwalczanie bakterii i wykonanie zabiegu dezynfekcji instalacji. Wieloletnie doświadczenie oraz współpraca z najlepszymi zagranicznymi firmami z branży dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia (pitnej) pozwoliły nam na wypracowanie pewnych oraz bezpiecznych rozwiązań, dzięki którym usuwanie bakterii Legionella stało się skuteczne.

Legionella w wodzie – profilaktyka

Aby nie dopuścić do wystąpienia bakterii Legionella w wodzie, warto podjąć dodatkowe działania profilaktyczne.

Warto:

wykonać dodatkową izolację instalacji zimnej wody od ciepłej oraz umieścić rury wody ciepłej nad rurami wody zimnej, regularnie czyścić i płukać zasobniki, podgrzewacze i piony c.w.u., cyklicznie czyścić filtry sitowe przed wodomierzami, zastosować system cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) – unika się wówczas tzw. ”martwych odgałęzień”, czyli takich, w których mogą wystąpić zastoiska wody, regularnie spuszczać pewną ilości wody (aż do uzyskania stałej temperatury), zwłaszcza po przerwach w dostarczaniu ciepłej wody użytkowej w wyniku awarii, remontów itd., cyklicznie dezynfekować chlorem i dwutlenkiem chloru przewody wody ciepłej poprzez stosowanie wysokiej dawki obu związków, regularnie usuwać osady, cyklicznie chemicznie

Zwalczanie Legionelli – przepisy i akty prawne

Negatywne dla zdrowia skutki wynikające z obecności bakterii Legionella w wodzie pitnej i użytkowej to rzecz, która nie umknęła również ustawodawcom. Kwestia zapobiegania temu zjawisku regulowana jest w następujących dokumentach prawnych:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.) – bakteria Legionella jest jednym z tzw. szkodliwych czynników biologicznych; Ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach 06.09.2001 r. Dz. U. Nr 126, poz. 1384 – Legionella jest jedną z chorób zakaźnych, obowiązkowo rejestrowanych i zgłaszanych Państwowej Inspekcji Sanitarnej od 31.10.2001 r.; Rozporządzenie Ministra Zdrowia

  • 1
  • 2