Dezynfekcja z wykorzystaniem promieniowania elektromagnetycznego (UV)

W celu usunięcia z instalacji bakterii Legionella lub innych mikroorganizmów, proponujemy Państwu zastosowanie dezynfekcji elektromagnetycznej. Wykorzystujemy w niej promieniowanie ultrafioletowe (UV) o długości fali 240-280 nm, wytwarzane przez urządzenia wyładowcze w postaci specjalnych lamp. Cząstki znajdujące się w pałeczkach pałeczki Legionelli (w tym DNA) pochłaniają fotony, przez co ich struktura wewnątrzkomórkowa ulega zniszczeniu. W skutek tego komórki Legionelli  tracą zdolność podziału i umierają.

Metoda ta może służyć również do zwalczania innych mikroorganizmów, w tym bakterii, wirusów i grzybów.

Mówiąc o zaletach pisanej wyżej techniki niszczenia kolonii Legionelli, chcemy zwrócić uwagę na łatwość zainstalowania i obsługi procesu dezynfekcji oraz brak możliwości wystąpienia efektów ubocznych na skutek przedawkowania naświetlania promieniami. Wymieniając wady metody, nie sposób nie wspomnieć o jej znacznym zapotrzebowaniu na energię elektryczną oraz brak zabezpieczenia przed wtórnym rozwojem bakterii Legionelli poza miejscem, w którym prowadzona była dezynfekcja.