Metoda jonizacyjna

W  tej  metodzie  niszczenia  pałeczek  Legionella i innych mikroorganizmów, wykorzystujemy zjawisko elektrolizy, w której to pomiędzy dwoma elektrodami (miedzianą i srebrną) zanurzonymi w wodzie, przepływa prąd elektryczny. W skutek tego procesu, naładowane elektrycznie jony są przyciągane do przeciwnie naładowanych cząsteczek występujących także w komórkach Legionella pneumofila. Przeniknięte przez ścianę komórkową jony, uniemożliwiają rozmnażanie się mikroorganizmów, prowadząc do wyginięcia populacji.

Metoda ta, ciesząca się coraz większą popularnością, nie posiada efektów ubocznych wpływających na smak i zapach wody. Odradzamy jednak stosowania tej techniki w instalacjach wykonanych z rur stalowych, ponieważ ta technika niszczenia pałeczek Legionella  może negatywnie na nie wpływać (możliwość wytrącania się miedzi na wewnętrznych ścianach rur).